Sesje w Google Analytics 4

  • Piotr Starzyński
  • 14 października, 2022
  • 4 min read

Sesje w Google Analytics 4 są liczone w momencie, gdy użytkownik otwiera Twoją aplikację mobilną, wyświetla ekran w aplikacji lub ogląda stronę internetową. W dwóch ostatnich przypadkach poprzednia sesja musi wygasnąć, żeby kolejna została zainicjowana. Domyślnie limit czasu trwania sesji w GA4 wynosi 30 minut, ale jest możliwość jego wydłużenia lub skrócenia poprzez interfejs usługi […]

Przeczytaj

Google Analytics 4

  • Piotr Starzyński
  • 18 marca, 2022
  • 17 min read

Google Analytics 4 to najnowsze wcielenie popularnego narzędzia dla analityki internetowej. Zostało ono całkowicie przeprojektowane i zawiera wiele nowych funkcji (w stosunku do Universal Analytics), które warto poznać. Niestety nie ma samych plusów, ponieważ znaczna część metryk została zastąpiona innymi lub pominięta. Sam interfejs jest dość ubogi i osoba, która nie zajmuje się analityką stron […]

Przeczytaj